Alexandru Zavulovici, dirijor, profesor si compozitor (17. VII. 1889, Suceava — 21. VII. 1976, Suceava). A studiat la Gimnaziul greco-oriental din Suceava (1902-1906) si, concomitent, vioara cu Severin Procopovici şi Joseph Steinbach. A studiat ulterior la Şcoala normală de оnvăţători (1906-1912), la Societatea filarmonică (Verein Forterung der Tankunst in der Bukovina) din Cernăuţi cu Hans Horner (orgă şi compoziţie), Otakar Hrimaly (armonie, contrapunct) şi Alfred Schluter (canto şi vioară), la Academia de Muzică şi Artă Dramatică din Viena cu Eusebie Mandicevschi (muzicologie, armonie, contrapunct), Gottfried Feist (vioară, metodică şi literatură muzicală) şi Franz Bogger (solfegiu şi canto) şi la Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică din Cernăuţi cu Alexandru Zirra (armonie, contra­punct), George Pavel (vioară, dirijat orchestra) şi Ion I. Vasilache (muzică bisericească). Profesor de muzică vocală şi instrumentală la şcolile normale de invăţători, la Liceul „Aron Pumnul" şi Şcoala profesională a Căilor Ferate Romane (1912-1937) din Cernăuţi; profesor de muzică vocală şi instrumentală la Liceul „M. Eminescu" din Bucureşti (1941-1945), la Liceul comercial (1945-1958), Şcoala pedagogică de invăţători şi la Şcoala populară de artă (1958-1963) din Suceava, unde a fost şi profesor de vioară la Liceul pedagogic de оnvăţători (1967-1969); dirijor al capelei Regimentului 3 grăniceri (1912-1914), al Corului Mitropolitan (1922-1940) şi al corului Societăţii Armenia (1931-1944) din Cernăuţi; dirijor al corurilor: Reuniunii muzical-dramatice „C. Porumbescu" din Suceava (1945-1949), Sindicatului оnvăţămintului (1947-1952), Sindicatului Sfatului Popular Suceava (1948-1954) şi al corului Căilor Ferate Romane (1951-1953). Premiul I la Concursul de coruri al Societăţii Tinerimea romană; Premiul II pentru lucrări religioase prezentate la Concursul Societăţii Femeilor romane. A compus creaţii corale religioase şi laice, vocale, pentru pian, pentru orchestra. Membru al Societăţii Compozitorilor Romani.
Elevi: Viorica Ursuleac, Joseph Schmidt ş. a.
Bibliografie: A. Zavulovici: 25 coruri, оn: „Glasul Bucovinei", nr. 167, 1924, Cer­năuţi; Corul Mitropolitan sau, mai bine zis, A. Zavulovici, оn: „Făt-Frumos", nr. 5-6, 1932, Cernăuţi; Concertul jubiliar pentru sărbătoarea domnului profesor Alexandru Zavulovici, оn: „Glasul Bucovinei", nr. 5047, 1937, Cernăuţi; Cazan, I., Alexandru Zavulovici, оn: „Contemporanul", nr. 33, 1969, Bucureşti; Cosma, V., Muzicieni romani. Lexicon, Bucureşti, 1970; Satco, E., Muzica оn Bucovina. Ghid, Suceava, 1981; Delion, P., Antologie de coruri, vol. Ill, Iaşi, 1988; Buzilă, S., Graiul neamului. Pagini din muzica corală naţională, Chişinău, 1991; Stoian, I. M., Dicţionar religios, Bucureşti, 1994.Serafim Buzilă , Interpreţi DIN MOLDOVA Lexicon enciclopedic (1460-1960)Chişinău 1996. Fonduri arhivistice: Arhiva Centrală din Cernăuţi. F-320, dos. 1, inv. 6681; Anuarul Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din Cernăuţi, 1924-1928, Cernăuţi, 1928 (78 B, A-63, 17733).
Online TV Channels        Oraşul Rezina        Satellit Key        Iepuri        Telefon
Numere        Muzică Instrumentală        Кролики        Profesoru       Country Code
Go to top