Alexei Stircea, solist vocal (bariton), profesor si compozitor (17. II. 1919, Chişinau — 24. VIII. 1974, Chişinău). Studii la Facultatea de Drept a Universităţii din Bucuresti (1937-1943), la Academia Regală de Muzică si Artă Dramatică din Bucuresti (1942-1945) cu Constantin Stroescu (canto), Mihail Jora (armonie), Dumitru G. Kiriac (teorie-solfegiu), Dimitrie Cuclin (forme muzicale), Constantin Brăiloiu (istoria muzicii) si la Conservatorul din Chişinău (1945-1949) cu Gheorghe Stoicov si Aleksei Mesneaev (canto), Simion Atanasiu-Zlatov (armonie), Nikolai Ponomarenko (forme muzicale), Alexandr Abramovici (istoria muzicii), Nachmann Leib (solfegiu), Leonid Gurov (compoziţie). Solist al Studioului de Opera din Chişinău (1945-1947); profesor de canto la Şcoala medie de muzică din Chişinău (1947-1949); solist in trupa Teatrului muzical-dramatic „A. Puşkin" din Chişinău (1947-1948); conducător artistic al unor formaţii (1949-1954) si solist la Filarmonica (1954-1955) din Kemerovo, Rusia; secretar responsabil al Uniunii Compozitorilor (Chişinău, 1957-1962); solist al Radioteleviziunii din Chişinău (1959,1965-1970); profesor de canto la Institutul de Arte „G. Musicescu" din Chişinău (1971-1974). Maestru emerit al artei din Republica Moldova (1964). Membru al Uniunii Compozitorilor din Republica Moldova, filială a U. C. din U. R. S. S. (1956). A compus creaţii scenice, vocal-simfonice, instrumentale de camera, corale, vocale, de film; a semnat prelucrări folclorice.
Elevi: I. Bordeanu, B. Deducenko, D. Banaru, M. Munteanu, V. Dragoş, 0. Hristenko, L. Sokolova, V. Vechilu, I. Cirstea, L. Gorodova, V. Suleac ş. a. A inregistrat la Radio Chişinău creaţii de E. Grieg, J. Massenet, S. Şapiro, S. Label, G. Gheorghiţă, A. Stircea, V. Zagorschi, D. Gherşfeld, V. Soloviov-Sedoi, M. Blanter, A. Novikov ş. a. (A cintat оn romană, germană, engleză, italiană, franceză, ucraineană si rusă).
Discografie: Moldova mea, Cintec despre Siberia (D 00014346); Vecer nastupaet, Cintec de frăţie, Molodost, Osen', Pesnea drujbо, Şi dacă ramuri bat оn geam, Prin nopţi tăcute (D 14339-40J; Iţi aminteşti, Mai stai cu mine, draga mea (D 39467; D-00010795-6); Fetiţă cu ochu verzi (D 28997); Frunzişoară lozioară (D 28996); Chişinău, tu eşti leagănul visului meu (D 00010797-8); Nu ştiu de ce (D 39468); Ştii tu (D 39474); Pesnea o Sibiri (D 0001434596).
Bibliografie: Preanişnikov, D., Balada viorii, оn: „Viaţa muzicală a Moldovei", nr. 2, 1958, Chişinău; Manuilov, M., Poema-sonată pentru violoncel şi plan de A. Stвrcea, in: „Viaţa muzicală a Moldovei", nr. 2, 1958, Chişinău; Stolear, Z., Compozitor, peveţ, pedagog, оn: „Sovetskaia Moldavia", 16. XII. 1964, Chişinău; Stolear, Z., „Domnica "pe o nouătreaptă, оn: „Cultura Moldovei", 1. XI. 1964, Chişinău; Dinschi, M., „Domnica"', оn: „Tinerimea Moldovei", 22. X. 1964, Chişinău; Tkaci, E., Alexei Stircea, оn: „Moldova socialistă", 13. I. 1965, Chişinău; MuzikaVnaia kultura Sovetskoi Moldavii, Moscova, 1965; Erighina, M., Liedurile lui Alexei Stвrcea. Compozitor, interpret, pedagog, оn: „Cultura", 18. II. 1967, Chişinau; Stircea, A., оn: „Calendarul datelor remarcabile şi memorabile ale Moldovei pe anul 1969", Chişinău, 1968; Stolear, Z.,Maturitatea talentului, оn: „Culegere de note. A. Stircea. Pagini lirice", Chişinău, 1969; Bogdan, F., Viaţă consacrată artei muzicale, оn: „Viaţa satului", 18. II. 1969, Chişinău; Lupan, T., Compozitor, interpret, pedagog, оn: „Tinerimea Moldovei", 16. II. 1969, Chişinău; Ceaicovschi, G,, Zrelost' hudojnika, оn: „Sovetskaia Moldavia", 16. II. 1969, Chişinău; Stolear, Z., Mnogogrannost' talanta, оn: „Codrо", nr. 2, 1969, Chişinău; Madan, I., Compozitorul moldovean Alexei Stircea. 50 de ani de la naştere, оn: „Calendar. 1969", Chişinău, 1968; Ţurcanu, L., Alexei Stвrcea. Maestru emerit al artei din R. S. S. M. 50 de ani de la naştere, оn: „Cultura", 15. II. 1969, Chişinău; Manuilov, M., Stircea Alexei, Chişinău, 1970; Tkaci, E., O opera reciştigată, оn: „Moldova socialista", 9. IV. 1970, Chişinău; Ţurcanu, L., Efigia timpului reconstituit, оn: „Cultura", 11. IV. 1970, Chişinău; Manuilov, M., La unison cu timpul, оn: „Chişinău. Gazetă de seară", 20. II. 1970; Stolear, Z., Serata de autor a lui Alexei Stвrcea, оn: „Chişinău. Gazetă de seară", 4. VII. 1973; Kompozitorо i muzăkovedо Moldavii, Chişinău, 1973; Tkaci, E., „Eroica baladă", оn: „Nistru", nr. 3, 1973, Chişinău; Manuilov, M., Alexei Gheorghievici Stвrcea, оn: „Muzikal'naia jizn'", nr. 22, 1974, Moscova; Manuilov, M., Alexei Stвrcea (necrolog), оn: „Muzikalnaia jizn'", nr. 22, 1974, Moscova; A. Stвrcea. Pamiati uşedşih, оn: „Sovetskaia muzika", nr. 2, 1975, Moscova; Enciclopedia sovietică moldovenească, vol. VI, 1976, Chişinău; Kletinici, E., Kompozitor, peveţ, pedagog, оn: „Sovetskaia Moldavia", 18. II. 1979, Chişinău; Gujel, A., Cu Alexei Stircea prin pădurile Ruzei-Vechi, оn: „Chişinău. Gazetă de seară", 23. XII. 1978; Abramovici, E., Natura l-a оnzestrat cu dărnicie... 60 de ani din ziua naşterii lui Alexei Stircea, оn: „Chişinău. Gazetă de seară", 24. II. 1979; Şvitchi, L, Alexei Stircea оn memoria contemporanilor, оn: „Literatura şi arta", 22. II. 1979, Chişinău; Alexei Gheorghievici Stircea v statiah i vospominaniah, Chişinău, 1979; Kletinici, E., Ocerki o sovetskih m.oldavskih kompozitorah, Chişinău, 1984; Literatura şi arta Moldovei. Enciclopedie, vol. II, Chişinău, 1986; Ciupercă, E., Alexei Stвrcea, оn: Calendar 1989", Chişinău, 1988; Dictionar enciclopedie moldovenesc, Chişinău, 1989; Compozitori şi muzicologi din Moldova, Chişinău, 1992.Serafim Buzilă , Interpreţi DIN MOLDOVA Lexicon enciclopedic (1460-1960)Chişinău 1996. Fonduri arhivistice: Arhiva National a Moldovei. R-2523 (1928-1979). Numele lui Alexei Stircea оl poartă o şcoală de arte din Chişinău.
Online TV Channels        Oraşul Rezina        Satellit Key        Iepuri        Telefon
Numere        Muzică Instrumentală        Кролики        Profesoru       Country Code
Go to top