Romascanu Constantin, dirijor de cor, compozitor şi profesor (8. VII. 1926, Hinceşti, pl. Hinceşti, jud. Lăpuşna). Studii la Conservatorul „Ciprian Porumbescu" din Bucureşti (1948-1953) cu Ioan D. Chirescu (teorie-solfegiu), Ion Dumitrescu (armonie), Nicolae Buicliu (contrapunct), Tudor Ciortea (forme muzicale), Dumitru D. Botez şi Ion Vicol (dirijat cor), Theodor Rogalski (orchestraţie), Zeno Vancea (istoria muzicii), Harry Brauner şi Tiberiu Alexandru (fol-clor), Maria Cernăvodeanu, Silvia Căpăţină şi Florin Eftimescu (pian), S-a perfecţionat cu Mihail Jora (armonie, contrapunct, forme muzicale şi compoziţie). Dirijor al Ansamblului Sfatului Popular din Bucureşti (1953-1958); profesor de ansambоu coral şi teorie-solfegiu la Liceul „Dinu Lipatti" din Bucureşti (1957-1967); asistent (1962-1967), lector (1967-1972) şi conferenţiar (1972-1986) la catedra de dirijat cor şi ansambоu coral a Academiei de Muzică din Bucureşti. A infiinţat şi dirijat orchestra simfonică a studenţilor Facultăţii de Compoziţie şi Muzicologie a Conservatorului „C. Porumbescu" din Bucureşti (1967-1982). Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor (1972, 1979); Premiul Radioteleviziunii (1977); Premiul international de muzică corală (Franţa, 1978); Premiul Festivalului national „Cintarea Romaniei" (1978); Marele Premiu „Ganador" la Concursul international de muzică corală „Ciudad Ibague" (Columbia, 1981; 1983); Premiul Consiliului Culturii (1988). Membru al Uniunii Compozitorilor Romani (1967). A compus creaţii cor ale.
Elevi: Dan Ardelean, Alexandru Ion Bădulescu, Gheorghe Zamfir, Mitea Marian, Octav Calleya, Mircea Luculescu, Voicu Enăchescu, Gheorghe Oprea, loan Luchian Mihalea, lancu Dumitrescu, Liviu Dănceanu, Dan Goia, Marcel Costea, Voicu Popescu, Viorel Ardeleanu, Ion Bănica Constantin Popescu, Adriana Codreanu, Vasile Tudose, Mohamed Amin Ezat Saleh ş. a.
A colaborat cu: Dumitru Trandafir, Viorica Rădoi, Octavian Rвidoi, Gerda Radler, Daniela Sluşanschi, Alexandrina Zorleanu, Lucian Bonifaciu, Daniel Teodoru, Helmuth Platner, Cornelia Şerban-Burada, Gheorghe Crăsnaru, Dan Musatescu, Emilia Petrescu, Dan Grigore, Arta Florescu, Nicolae Secăreanu, Cristea Zalu, Elena Grigorescu-Frincu, Mihaela Mirăcineanu, Constantin Zaharia, Eduard Tumagianian ş. a. A inregistrat la Radio Bucureşti creaţii de C. Monteverdi, W. A. Mozart, L. Beethoven, J. Brahms, G. Musicescu, I. Vidu, C. Porumbescu, P. Constantinescu, M. Bвrcă, V. Popovici, N. Lungu, S. Drăgoi, Gh. Cucu, V. Spătărelu ş. a.
Discografie: Cintece patriotice (EXE 868).
Bibliografie: Răzvan, C, Corul de camera..., оn: „Muzica", nr. 6, 1966, Bucureşti; Angelescu, P. G., O noutate оn afirmarea studenţilor interpreţi, оn: „Muzica", nr. 7. 1968, Bucureşti; Răzvan, C, Concert omagial, оn: „Muzica", nr. 6, 1969, Bucureşti; Buciu, D., Missa, opus 86, оn do major de Beethoven la Conservatorul bucureştean, оn: „Muzica", nr. 2, 1971, Bucureşti; Cosma, V., Muzicieni romвni. Lexicon, Bucureşti, 1970; Baciu, D., Succese internaţionale ale muzicii romaneşti, оn: „Muzica", nr. 12, 1978, Bucureşti; Sava, I., Vartolomei, L., Dicţionar de muzică, Bucureşti, 1979; Cosma, V., 40 de ani оn fotoliul de orchestra, Bucureşti, 1986; Homed, A., Constantin Romaşcanu, оn: „Muzica", nr. 7, 1987, Bucureşti; Cosma, 0. L., Universul muzicii romaneşti, Bucureşti, 1995.Serafim Buzilă , Interpreţi DIN MOLDOVA Lexicon enciclopedic (1460-1960)Chişinău 1996.
Online TV Channels        Oraşul Rezina        Satellit Key        Iepuri        Telefon
Numere        Muzică Instrumentală        Кролики        Profesoru       Country Code
Go to top